Een familielid van wie ik erfgenaam ben is overleden. Kan ik het huurcontract overnemen?

Een familielid van wie ik erfgenaam ben is overleden. Kan ik het huurcontract overnemen?

Printvriendelijke versiePDF version

Het overlijden van een van de partijen stelt geen einde aan het huurcontract. De erfgenamen van de huurder zijn dus gehouden om het huurcontract over te nemen en kunnen het pas beëindigen mits het respecteren van de wettelijke bepalingen.