Ik heb een brief van de vrederechter ontvangen. Wat betekent dit en wat moet ik doen?

Ik heb een brief van de vrederechter ontvangen. Wat betekent dit en wat moet ik doen?

Printvriendelijke versiePDF version

Indien u geen gevolg geeft aan onze herinneringsbrieven wordt uw dossier doorgestuurd naar de gerechtsdeurwaarder en bij gebreke naar onze advocaat die de achterstallen zal vorderen via gerechtelijke weg.

De procedure leidt in het uiterste geval (bij niet-betaling) tot uitdrijving uit de woning.