Ik heb mijn aanvraag ingediend om een appartement te huren. Waarom duurt het zo lang vooraleer ik bevestiging van toewijzing krijg?

Ik heb mijn aanvraag ingediend om een appartement te huren. Waarom duurt het zo lang vooraleer ik bevestiging van toewijzing krijg?

Printvriendelijke versiePDF version

De Grondregie is een openbare vastgoedbeheerder waardoor de goedkeuring van uw dossier een administratief proces moet doorlopen, dat eindigt met de goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen. De gemiddelde wachttijd is ongeveer drie weken, te rekenen vanaf het einde van de publicatie van het betrokken goed. Tijdens vakantieperioden of wanneer het College niet bijeenkomt, kan de wachtperiode langer zijn.