Wat is de interventietermijn van de technische dienst?

Wat is de interventietermijn van de technische dienst?

Printvriendelijke versiePDF version

De interventietijd wordt bepaald door de dringendheid en de aard van de tussenkomst (bijvoorbeeld geen verwarming of warm water). In minder dringende gevallen varieert de interventietijd naargelang de aard van werken en de te volgen administratieve procedure (De uitvoering van werken gebeurt door jaarlijkse aannemers die geselecteerd worden volgens een gunningsprocedure in overeenstemming met de wetgeving betreffende overheidsopdrachten).