Wat gebeurt er als ik mijn huur of andere tegoeden laattijdig of niet betaal?

Wat gebeurt er als ik mijn huur of andere tegoeden laattijdig of niet betaal?

Printvriendelijke versiePDF version

Van zodra u een betaalachterstand hebt, ontvangt u een herinneringsbrief. De Grondregie rekent daarvoor een administratieve kost van 5 euro aan. Het is belangrijk dat u het verschuldigde saldo zo snel mogelijk betaalt (zie dienst juridische geschillen).