Onderhoudstaken ten laste van de huurder

Onderhoudstaken ten laste van de huurder

Printvriendelijke versiePDF version

Als huurder hebt u een aantal plichten die u dient te respecteren. Dit houdt in dat u uw woning dient te onderhouden, zoals trouwens beschreven staat in uw contract dat u afsluit met de Grondregie. 

Als huurder staat u in voor de huurherstellingen die verbonden zijn aan het gebruik van de woning en die niet toe te schrijven zijn aan overmacht, gewone slijtage of ouderdom.

Voorbeelden zijn het vervangen van een schakelaar, een zekering of de dichting van een lekkende kraan.

In geval van aanhoudende problemen, dient u de Grondregie zonder verwijl te contacteren om verdere schade te voorkomen.

Meer info