Wijkcontracten

Wijkcontracten

Printvriendelijke versiePDF version

De belastbare inkomens mogen niet hoger zijn dan de bedragen die vastgelegd zijn in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 28 januari 2010 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering.

In 2018 bedragen deze inkomensplafonds:

  • € 26 790 voor een alleenstaande
  • € 29 766 voor een gezin met 1 inkomen
  • € 34 018 voor een gezin met 2 inkomens
  • € 34 018 voor een gezin met meer dan 2 inkomens

Deze bedragen worden vermeerderd met € 2 552 per kind ten laste en met € 5 102 voor een mindervalide.

Deze bedragen evolueren jaarlijks naargelang de index van de consumptieprijzen.