Wijkcontracten

Wijkcontracten

Printvriendelijke versiePDF version

De belastbare inkomens mogen niet hoger zijn dan de bedragen die vastgelegd zijn in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 28 januari 2010 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering.

In 2023 bedragen deze inkomensplafonds:

  • € 31 680 voor een alleenstaande
  • € 35 201 voor een gezin met 1 inkomen
  • € 40 229 voor een gezin met meer dan 2 inkomens

Deze bedragen worden vermeerderd met € 3.017 per kind ten laste en met € 6.034 voor een mindervalide.

Deze bedragen evolueren jaarlijks naargelang de index van de consumptieprijzen.