Verlenging anciënniteitsnummer

Verlenging anciënniteitsnummer

Printvriendelijke versiePDF version

Belangrijk bericht

Omwille van de Covid-19 maatregelen zullen de actieve anciënniteitsnummers automatisch verlengd worden tot 31/01/2022.
U moet bijgevolg in januari 2021 geen stappen ondernemen om zich bij het verhuurkantoor aan te melden.