Begroting 2019 van de Grondregie van de Stadseigendommen