Ik heb een brief van de vrederechter ontvangen. Wat betekent dit en wat moet ik doen?