Huurtoelage

Huurtoelage

Printvriendelijke versiePDF version

In sommige woningen van de Grondregie kan u recht hebben op een huurtoelage. Deze huurtoelage dekt gedeeltelijk het verschil tussen de huurprijs die de Grondregie vraagt en een derde van het maandelijks inkomen (indien nodig vermeerderd met een derde van de gezinsbijslagen).

De huurtoelage kan enkel worden toegekend voor woningen waarvan de huurprijs niet meer bedraagt dan de hierna volgende bedragen (index december 2017):

  • Studio: € 418,65
  • Appartement met 1 kamer: € 486,14
  • Appartement met 2 kamers: € 561,01
  • Appartement met 3 kamers/ Huis met 2 kamers: € 682,29
  • Appartement met 4 kamers/ Huis met 3 kamers: € 804,61
  • Appartement met 5 kamers/ Huis met 4 kamers of meer: € 1 008,14

Deze bedragen worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd.

Meer informatie op http://huisvesting.brussels/

Indiening, behandeling van de aanvragen en betaling

Bij elke aanvraag dient de Grondregie een dossier in bij de Directie van Huisvesting van het Hoofdstedelijk Brussels Gewest. Daarvoor dient u ons de volgende documenten te bezorgen:

  • Een inkomensbewijs, met inbegrip van het bedrag van de kinderbijslagen;
  • Een verklaring op eer dat u geen onroerende eigendom bezit;
  • Uw gezinssamenstelling, uiterlijk een maand afgeleverd voor de indiening van uw aanvraag

Opgelet: De aanvraag dient elk jaar te worden vernieuwd. De huurtoelage is niet cumuleerbaar met de herhuisvestingstoelage (voorheen VIBH).