Aangepaste woning

Aangepaste woning

Printvriendelijke versiePDF version

De woning waarvoor de kandidaat-huurder een dossier indient, moet aangepast zijn aan de gezinssituatie, met uitzondering van een gemotiveerde afwijking goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen op geschreven vraag van de kandidaat-huurder en ondersteund door een technisch verslag van de administratie.

Om in aanmerking te komen als aangepaste woning, moet de woning het volgende aantal kamers bevatten, naargelang de samenstelling van het gezin:

  1. Een kamer per persoon, per gehuwd of samenwonend paar. De flats of studio’s zijn eveneens geschikt voor een alleenstaande persoon of een koppel;
  2. Twee kamers per gehuwd of samenwonend paar waarvan een van de leden een persoon met lichamelijke beperking is en voor zover de kandidaat-huurder hiervoor een aanvraag ingediend heeft;
  3. Een bijkomende kamer per kind, behalve voor twee kinderen van hetzelfde geslacht jonger dan twaalf jaar of voor twee kinderen van verschillend geslacht die allebei jonger zijn dan negen jaar, tenzij ze een lichamelijke beperking zouden hebben;
  4. Een bijkomende kamer voor een meerderjarige persoon (of koppel) die deel uitmaakt van het gezin;
  5. Twee kamers voor een koppel zonder kinderen waarvan beide leden minder dan 35 jaar oud zijn voor zover de kandidaat-huurder hiervoor een aanvraag ingediend heeft.

Op aanvraag kan een bijkomende kamer toegewezen worden aan een gezin die uit meer dan één persoon bestaat en een persoon bevat met een lichamelijke beperking.

Er wordt rekening gehouden met de kinderen die niet permanent in het gezin aanwezig zijn:

  • als volwaardig gezinslid indien een rechter of een onderhands akkoord in hun deeltijdse aanwezigheid voorziet (verblijfsco-ouderschap);
  • voor een bijkomende kamer, ongeacht het aantal kinderen indien er residentieel bezoekrecht is.

De hoedanigheid van een kind ten laste wordt bepaald door een attest van de kinderbijslag.

Opmerking: indien een woning langer dan twee weken te huur staat, wordt deze toegewezen aan de eerste persoon die ernaar vraagt en aan de toewijzingsvoorwaarden beantwoordt, zelfs indien de woning ruimer is dan voorzien in het begrip 'aangepaste woning'.