Publications

Het boek 'Bakstenen, een verhaal van en voor mensen' stelt, in historisch perspectief, het privépatrimonium voor van de gebouwen die eigendom zijn van de Stad Brusse en die beheerd worden door de Grondregie.

De folder beschrijft de toekenningsprocedure et de huurregelgeving met betrekking tot het huren van een woning (of andere) bij de Grondregie. 

 

De Grondregie op financieel vlak.  

Pagina's