39 nieuwe woningen en een commerciële ruimte op de hoek van de Radstraat en de Nieuwland in 1000 Brussel – Aanduiding van het team dat belast is met de studies.

39 nieuwe woningen en een commerciële ruimte op de hoek van de Radstraat en de Nieuwland in 1000 Brussel – Aanduiding van het team dat belast is met de studies.

Printvriendelijke versiePDF version

De Grondregie heeft een team aangeduid bestaande uit architecten A.M. Générale – Vers/A, Bloc Paysage, JZH&Partners, MK Engineering en ATS. Tegenwoordig is op deze terrein een sporthal gevestigd. Deze vervallen zal worden afgebroken na de bouw van de nieuwe Nieuwland sporthal. De site zal plaats maken voor nieuwe woningen en economische zaken.

De uitdagingen van het project zijn:

  • een ​​project ontwikkelen met landschappelijke kwaliteiten, dat zich integreert in de stad en rekening te houden met het interieur van het blok en de bewoners.
  • Een open ruimte voorstellen en de grenzen tussen openbare en privéruimten beheren.
  • het ontwikkelen van functionele en comfortabele huisvesting.
  • een ​​ambitieuze visie voor te stellen in termen van duurzame strategie.

Het Générale/Vers.A-project valt op door zijn indeling in twee gebouwen, verbonden met de buren, waardoor de hoek vrijkomt en een open ruimte wordt geboden in de continuïteit van de straat en de aangrenzende tuinen. De twee gebouwen met verschillende afmetingen echoën elkaar in hun interactie met hun eigen straat. Dit voorstel maakt het zelfs mogelijk om twee tegengestelde steden (de huiselijke straat van identieke grootte, de straat met hoge en wanordelijke gebouwen) opnieuw met elkaar te verbinden. De voorgestelde architectuur is fijn en gedetailleerd, met gebruikmaking van lokale codes, met behoud van een eigentijdse uitstraling. De benedenverdieping is bestemd voor winkels en gemeenschappelijke ruimtes, waaronder een gemeenschappelijke wasruimte. De gemeenschappelijke buitenruimte is op de schaal van het project. Bovendien komt er geen accommodatie direct op uit, waardoor de mogelijkheid van een collectieve toe-eigening van de plaats overblijft. De directe verbinding met de straat en de directe fysieke verbinding via de breuk biedt mogelijkheden om de plek open te stellen voor het gebruik van de buurt. Ook de grenzen tussen privé-, gemeenschappelijke en openbare ruimtes worden gecontroleerd en geïntegreerd. Door de configuratie in twee gebouwen profiteren de woningen van optimale belichting en ontwerpflexibiliteit.

De duurzame strategie is breed ontwikkeld en stelt ambitieuze doelstellingen voor, zoals "nul fossiele energie". De waterstrategie is goed doordacht, met een voorstel voor regenwaterrecuperatie en natuurlijke infiltratie in de open grond. Het project voorziet in een inventarisatie van materialen uit de sporthal die hergebruikt kunnen worden in het project.