Aanbesteding voor de Multi Tower - ex Brouckère Tower gelegen aan de Anspachlaan 1

Aanbesteding voor de Multi Tower - ex Brouckère Tower gelegen aan de Anspachlaan 1

Printvriendelijke versiePDF version

De Grondregie van de Stad Brussel schrijft een aanbesteding uit voor “Multi Tower” (Anspachlaan 1 te 1000 Brussel); met het oog op de tekoenning van een betalende, onherroepelijke, exclusieve en (onder voorwaarden) overdraagbare optie voor het afsluiten van een erfpacht van 50 jaar, na het verstrijken van de huidige huurovereenkomst op 2 februari 2066.

  • Het bod met de hoogste prijs zal door de Stad worden weerhouden.
  • Kandidaten die aan deze procedure wensen deel te nemen, kunnen de nodige documenten verkrijgen door per e-mail contact op te nemen met de Grondregie van de Stad Brussel via regie.immo@brucity.be.
  • De offertes worden ingediend vóór 17/04/2023 om 14u.