Automatische verlenging van het anciënniteitsnummer

Automatische verlenging van het anciënniteitsnummer

Printvriendelijke versiePDF version

Belangrijk bericht 

Om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en een toestroom van kandidaten naar het verhuurkantoor in januari 2023 te vermijden zullen de actieve anciënniteitsnummers automatisch verlengd worden op 31/01/2023 voor een periode van een jaar. 

U moet bijgevolg in januari 2023 geen stappen ondernemen om zich bij het verhuurkantoor aan te melden!