Bouwvergunning toegekend voor het project Rad-Nieuwland in Brussel

Bouwvergunning toegekend voor het project Rad-Nieuwland in Brussel

Printvriendelijke versiePDF version

We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat de bouwvergunning werd toegekend voor het project voor de transformatie van de site van 1171 m² op de hoek van de Radstraat en Nieuwland. Dit ambitieuze project, geleid door het multidisciplinaire team bestaande uit A.M. Générale - Vers.A, Bloc Paysage, JZH&Partners, MK Engineering en ATS, werd in slechts 9 maanden goedgekeurd.

Het project heeft tot doel de site waar momenteel een sporthal staat (die op een naburige site werd vervangen door een nieuwe infrastructuur die voldoet aan de huidige normen) te renoveren tot een hedendaags wooncomplex van 36 woningen van verschillende typologieën in combinatie met lokale activeringsruimtes. Dit voorstel gaat uit van een sterke duurzame aanpak, met name door de ontwikkeling van een aangeplante open ruimte die in directe relatie staat met het bestaande weefsel, het gebruik van 'nul fossiele energie', de recuperatie van regenwater en het hergebruik van materialen van de bestaande sporthal.