Nieuwe duurzame gemengde wijk – NOH – Van Praet (GGB4) – aanduiding van het team dat belast is met de studies

Nieuwe duurzame gemengde wijk – NOH – Van Praet (GGB4) – aanduiding van het team dat belast is met de studies

Printvriendelijke versiePDF version

De Grondregie heeft een team aangeduid bestaande uit de architecten 51N4E - V+ - Trans, met Greisch Bgroup voor stabiliteit en technieken, De Fonseca voor akoestiek, Atelier Ruimtelijk Advies en Aldrik Heirman voor het landschapsontwerp, om een nieuwe gemengde en duurzame wijk te ontwerpen aan de toegang van Neder-Over-Heembeek. Het besluit is unaniem genomen door een adviescomité bestaande uit experten, de architect Bouwmeester en gemeentelijke en gewestelijke overheden, dat bijeengekomen is om de 5 projecten van de 5 voorgeselecteerde teams te beoordelen.

Het programma voorziet een middelbare school voor 700 leerlingen, een kinderdagverblijf voor 56 kinderen en 109 nieuwe woningen met ruimte voor economische activiteiten en parking.

Het ontwerp van de laureaat onderscheidt zich door zijn landschappelijke, architecturale en duurzame kwaliteiten door het maximaliseren van de groene openbare ruimte, waarbij het landschap naar voor komt en infiltreert tot zelfs in de gebouwde volumes. Het voorstel houdt rekening met de identiteit van de site, integreert de “huiselijke en industriële” schaal van de bestaande omgeving en bevordert synergiën met de toekomstige ontwikkelingen van de zone. De reflectie inzake de milieu- en energieprestaties in het ontwerp van het project is zeer goed geïntegreerd op sociaal, ecologisch en economisch niveau, op een transversale manier en tot op gebouwniveau gebracht met concrete maatregelen

Voor meer informatie – zie bijlage: /sites/default/files/redacteur/autres/ZIR4-NL.pdf