Oproep tot interesse - Klavertje 4

Oproep tot interesse - Klavertje 4

Printvriendelijke versiePDF version

De Grondregie van de Stad Brussel is op zoek naar een multidisciplinair team dat in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Helihaven-Antwerpen wil investeren in stadsvernieuwing door de ontwikkeling van een gemengd project, dat de ontwikkeling van 11 woningen en een kinderdagverblijf met 56 plaatsen en zijn buitenaanleg, waaronder een openbaar voetgangersweg (oost-west) omvat.

Op het kruispunt van twee stedelijke realiteiten is dit project, waar een landschappelijke verbinding nodig is, een opportuniteit om rechtstreeks deel te nemen aan de uitdagingen van het wijkcontract, met name door de schalen te linken en de breuken te verzoenen.

BOUWPLAATS

Het perceel is gelegen tussen nr. 16 Groendreef en nr. 52 Helihavenlaan te 1000 Brussel.

PROCEDURE IN 2 FASES

  • een selectiefase (aanvraag tot deelneming) voor de selectie van de 3 teams
  • een gunningsfase (indiening offerte)
    • Stedelijkheid: 40%
    • Bewoonbaarheid: 35%
    • Techniciteit: 25%

PLANNING

Uiterste indieningsdatumdatum van de aanvragen tot deelneming: uiterlijk op 22 mei 2023 om 11u

BUDGET
2.557.447,20 EUR excl. BTW voor het kinderdagverblijf

2.551.360,00 EUR excl. BTW voor de woningen

ERELOON
Het ereloon ligt vast op 600.000 EUR excl. BTW

VERGOEDING VAN DE OFFERTE
Een forfaitaire vergoeding van € 7.500 wordt toegekend aan elk team die werd uitgenodigd om deel te nemen en een regelmatige offerte hebben ingediend.

LINK NAAR DE OPDRACHTDOCUMENTEN

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=478528