Update 11/05/2020 - PROGRESSIEVE OPHEFFING VAN DE WETTELIJKE BEPERKINGEN

Update 11/05/2020 - PROGRESSIEVE OPHEFFING VAN DE WETTELIJKE BEPERKINGEN

Printvriendelijke versiePDF version

De Grondregie gaat over tot de geleidelijke heropening van haar verschillende diensten.

Nu het in het belang van elkeen is om de fysieke contacten te beperken, herinneren we u er nogmaals aan dat het merendeel van de handelingen vanop afstand kunnen gebeuren.

1. We nodigen u uit om u in te schrijven met behulp van een identiteitskaartlezer op de website van de Grondregie https://grondregie.brussel.be.

2. De Grondregie houdt zich bovendien beschikbaar om op al uw vragen, van welke aard ook, te antwoorden en om u te begeleiden per telefoon op 02/279 40 45 (werkdagen van 9h30 tot 13h) in de stappen die u onderneemt.

3. Uw specifieke aanvragen en formulieren kunnen eveneens opgestuurd worden per mail: regie@brucity.be of per post Emile Jacqmainlaan 1 te 1000 Brussel.

4. De sollicitatieformulieren zullen eveneens in de brievenbus gedeponeerd kunnen worden - De Brouckèreplein, 41.

enlightened

►Uw verhuuragentschap heropent haar deuren vanaf 12 mei, maar met beperkte openingstijden.
►De bezoeken van de appartementen, hernemen vanaf 11 mei.
►Strikte veiligheidsmaatregelen zullen van toepassing zijn:

  • Indien u symptomen vertoont (hoest, koorts,...), wordt u gevraagd om niet naar het verhuuragentschap te gaan, noch een woning te bezoeken.
  • Het dragen van een masker is verplicht
  • Was uw handen met de daartoe gepast desinfecterende gel t en die bij de ingang van het verhuuragentschap of door de conciërge ter beschikking wordt gesteld tijdens het bezoek van de woningen.
  • Hou veiligheidsafstanden van 1,5 m aan
  • Maximaal 2 personen mogen samen een woning bezoeken.
  • Er mogen maximaal 3 personen in het verhuuragentschap komen.

Uw verhuuragentschap past haar uren aan en ontvangt u op DINSDAG & DONDERDAG van 9u30 tot 13u en van 14u tot 17u