Vernieuwing inschrijvingsnummer

Vernieuwing inschrijvingsnummer

Printvriendelijke versiePDF version
Vernieuwing inschrijvingsnummer

Beste kandidaat-huurders,

Vergeet niet dat uw registernummer voor het register van kandidaat-huurders jaarlijks vernieuwd dient te worden tussen de 1e en 31e januari van elk jaar, zo niet wordt uw kandidatuur geschrapt uit het register.

De Directie van de Grondregie