Boek 'Bakstenen, een verhaal van en voor mensen - De Grondregie van de Stad Brussel'

Boek 'Bakstenen, een verhaal van en voor mensen - De Grondregie van de Stad Brussel'

Printvriendelijke versiePDF version

Het boek 'Bakstenen, een verhaal van en voor mensen' stelt, in historisch perspectief, het privépatrimonium voor van de gebouwen die eigendom zijn van de Stad Brusse en die beheerd worden door de Grondregie.

Het boek schetst de evolutie van de historische en symbolische gebouwen in de wijk waarin ze zich bevinden. Ook het menselijke aspect komt aan bod door middel van interviews met de bewoners.

De redactie en het ontwerp van dit werk werden toevertrouwd aan de Cercle d'Histoire de Bruxelles.

© Cercle d’Histoire de Bruxelles