Régie Magie

08/10/15

De Stad moet verder alles in het werk stellen om een evenwichtig handelsaanbod te realiseren, klinkt het. Dat moet kunnen want de Stad is via de Grondregie zelf eigenaar van veel panden. Om het veiligheidsgevoel te verhogen zou er een politiecommissariaat op de Anspachlaan kunnen komen dat dag en nacht open is. 

link naar het artikel

23/09/15

In het centrum van Brussel zijn 2 appartementsgebouwen ingehuldigd in het kader van wijkcontract 'Rouppe'. Goed voor 13 woningen voor gezinnen met lage inkomens. Burgemeester Yvan Mayeur (PS) en schepenen Mohamed Ouriaghli (PS) en Ans Persoons (SP.A) hebben de gebouwen aan het Rouppeplein en Nieuwland ingehuldigd.

link naar het artikel

 

09/09/15

In de Simonsstraat in de Noordwijk heeft de stad Brussel het nieuwe vastgoedcomplex Simons-Antwerpen geopend. De Franstalige kleuter- en lagere school Hélihaven verhoogt dankzij de renovatie haar capaciteit met 68 plaatsen. Ook flats en een consultatiebureau van Kind en Gezin zijn in hetzelfde huizenblok gevestigd. 

link naar het artikel

 

Pagina's