De strijd tegen vervallen of leegstaande woningen in de Stad Brussel gaat verder.

De strijd tegen vervallen of leegstaande woningen in de Stad Brussel gaat verder.

Printvriendelijke versiePDF version

Op voorstel en initiatief van Mohamed Ouriaghli (PS), Schepen bevoegd voor Huisvesting, heeft de Stad besloten om een samenwerkingshandvest op te stellen tussen de verschillende actoren die actief zijn op het terrein om zo de strijd aan te binden tegen vervallen of leegstaande gebouwen. Dit handvest zal van toepassing zijn voor het Duurzaam Wijkcontract Bockstael tot en met einde 2017.

Na voor de eerste maal in November 2016, zonder goedkeuring van de eigenaar, het openbaar beheersrecht geactiveerd te hebben, blijft de Stad Brussel deze koers verderzetten.

Op voorstel en initiatief van Mohamed Ouriaghli (PS), Schepen bevoegd voor Huisvesting, heeft de Stad Brussel besloten om een samenwerkingshandvest op te stellen tussen de verschillende actoren die actief zijn op het terrein in het kader van het Duurzaam Wijkcontract Bockstael. Dit samenwerkingshandvest zal de mogelijkheid bieden om een betere coördinatie te verwezenlijken tussen de Stad Brussel, het OCMW, de politiezone Brussel – Hoofdstad – Elsene en de verenigingen die zich inzetten voor de verbetering van het huisvestingsaanbod en de kwaliteit van de woningen binnen de perimeter van het Duurzaam Wijkcontract Bockstael. Het doel is om de coherentie en de coördinatie van de ondernomen acties te verzekeren in de strijd tegen vervallen of leegstaande gebouwen,

Concreet zal deze samenwerking betrekking hebben op :

  • het uitwisselen van ervaringen, kennis en goede praktijken teneinde de doeltreffendheid van de interventies van de partners te verbeteren;
  • het uitwisselen van informatie met als doel het verbreden van de algemene wijkkennis en van probleemsituaties in het bijzonder;
  • de keuze van de gemeenschappelijke te ondernemen acties in het kader van het Duurzaam Wijkcontract;
  • de coördinatie van de ter beschikking te stellen middelen zodat de bestaande problematische situaties verbeterd of opgelost kunnen worden;
  • de opvolging van de ondernomen acties.

Mohamed Ouriaghli licht de noodzaak voor de oprichting van dergelijke samenwerking toe : “Door middel van een nauwere samenwerking tussen de verschillende actoren actief op het terrein, wensen we nog verder te gaan in de strijd tegen de vervallen woningen en leegstaande gebouwen. Hierdoor kunnen de gemeentelijke instanties hun inspanningen voor het verhuren van leegstaande woningen op hun grondgebied verderzetten waarbij de verzoening met de eigenaars uiteraard verkozen wordt.”

De Schepen voegt er aan toe: “Het eerste proefproject met betrekking tot het openbaar beheersrecht van november 2016, dat met succes beëindigd werd, spoort ons aan om in deze richting verder te gaan”.

HET OPENBAAR BEHEERSRECHT

Ter herinnering : de openbare vastgoedbeheerders hebben de mogelijkheid om vervallen of leegstaande gebouwen in eigen beheer te nemen, en dit sinds in 2004 deze bepaling ingevoerd werd in de Gewestelijke Huisvestingscode. Om dit mogelijk te maken, dient er voldaan te worden aan twee vermoedens van leegstand van de woning: een laag water- of elektriciteitsverbruik en de afwezigheid van meubels in de woning over een periode van 12 opeenvolgende maanden. De Stad Brussel heeft voor de eerste maal dit openbaar beheersrecht geactiveerd in november 2016 zonder goedkeuring van de eigenaar, die ondanks alle aanmaningen, geen actie wenste te ondernemen om zijn woning te bewonen.

DUUR VAN HET HANDVEST

Dit coördinatiehandvest tussen de verschillende partners werd afgesloten tot en met het einde van het Duurzaam Wijkcontract Bockstael, zijnde 31 december 2017. Modaliteiten om het handvest te verlengen zijn evenwel voorzien.

Kabinet van de Schepen Ouriaghli

Cedric Limani

02/2794135 – 0470/514600

cedric.limani@brucity.be