Opdracht

Opdracht

Printvriendelijke versiePDF version

De opdrachten van de Grondregie kunnen als volgt samengevat worden:

  • De Grondregie beheert en ontwikkelt het privépatrimonium van de Stad Brussel ;
  • Ze verhuurt en verzekert het administratief en technisch huurbeheer van het vastgoed, met name woningen, parkings, bureaus, handelszaken evenals erfpachten en concessies;
  • Ze voert een actief woonbeleid om nieuwe woningen te creëren met inbegrip, in geval van opportuniteiten, van de aankoop en de verkoop van terreinen en gebouwen, met het oog op het vergroten van haar patrimonium als antwoord op de sociale en demografische ontwikkelingen;
  • Ze voert een woonbeleid gericht op duurzaamheid (zie kwaliteitshandvest);
  • Haar investeringsstrategie is gefundeerd en ondergeschikt aan een operationeel evenwicht zowel op korte als lange termijn;
  • Ze probeert de toegang van de Brusselaars tot een woning te verzekeren door haar persoonlijk aanbod uit te breiden, maar ook door haar betrachting een regulerende rol te vervullen op de Brusselse vastgoedmarkt (huurprijzen worden bepaald volgens de reële investeringskost en kennen dus geen speculatief karakter).