De wachttijd voor het bekomen van een woning, kan die lang zijn?

De wachttijd voor het bekomen van een woning, kan die lang zijn?

Printvriendelijke versiePDF version

De wachttijd kan soms lang zijn. De vraag naar woningen in Brussel is erg groot en verhoogt nog ten gevolge van de bevolkingsaangroei. Vaak zijn er veel kandidaten voor een beperkt aantal appartementen.

De wachttijd kan niet geschat worden aangezien er geen wachtlijst is en de Grondregie het aantal kandidaat-huurders voor een bepaald te huur gesteld pand niet kan voorspellen.

Daarnaast is uw anciënniteitsnummer een zeer belangrijk criterium bij de toewijzingsprocedure, maar niet het enige. Zo hebben bestaande huurders van de Grondregie voorrang als ze intern willen verhuizen naar een grotere of kleinere woning ten gevolge van een wijziging in hun gezinssituatie.