Types van woningen

Types van woningen

Printvriendelijke versiePDF version
Craetveld

Middenklasse woningen (geen inkomensplafond)

De Grondregie beschikt over een aantal woningen die zij ter beschikking stelt van een specifiek publiek zoals senioren (60+), studenten of personen met een beperkte mobiliteit (de kandidaten moeten beantwoorden aan de normale voorwaarden en daarbij erkend zijn als PBM door de Sociale Zekerheid). De huurprijzen worden berekend volgens de marktprijzen. De huurprijzen zijn stabiel en volgen de evolutie van de inflatie (indexering).

Middenklasse woningen met inkomensvoorwaarden

Voor de twee volgende categorieën van woningen, mag het inkomen van de correct ingeschreven kandidaat-huurders een bepaald inkomensplafond niet overschrijden (basis = recent aanslagbiljet).

De gesubsidieerde middenklasse woningen (ordonnantie betreffende sociale woonkernen en vrijstaande gebouwen)

De belastbare inkomens mogen niet hoger zijn dan de volgende inkomensplafonds.

In 2023 bedragen deze inkomensplafonds:

  • € 39.601,25 voor een alleenstaande
  • € 44.001,41 voor een gezin met 1 inkomen
  • € 50.287,40 voor een gezin met verschillende inkomen

Deze bedragen worden verhoogd met € 3.772,00 per kind ten laste en met € 7.544,00 voor een mindervalide persoon.

Deze bedragen wijzigen jaarlijks in functie van de aanpassing van de index van de consumptieprijzen.

Woningen in het kader van de wijkcontracten

De belastbare inkomens mogen niet hoger zijn dan de volgende inkomensplafonds.

In 2023 bedragen deze inkomensplafonds:

  • € 31.680,00 voor een alleenstaande
  • € 35.201,00 voor een gezin met 1 inkomen
  • € 40.229,00 voor een gezin met verschillende inkomens

Deze bedragen worden vermeerderd met € 3.017,00 per kind ten laste en met € 6.034,00 voor een mindervalide.

Deze bedragen evolueren jaarlijks naargelang de index van de consumptieprijzen.