Indienen van uw kandidatuur

Indienen van uw kandidatuur

Printvriendelijke versiePDF version
Vilvorde

Indien u nog niet bent ingeschreven als kandidaat-huurder, klik dan hier

 

Woningen

De Regie biedt haar woningen te huur aan gedurende minimum twee weken:

Dit kan zijn:

U wordt geïnformeerd door :

U kan de woning bezichtigen gedurende de aankondigingsperiode die minimum 15 dagen duurt. De vertegenwoordiger van de Stad Brussel (concierge of andere) zal u ter plaatse een kaartje geven als bewijs van uw bezoek. Indien de woning u interesseert, kan u vervolgens uw kandidatuur indienen bij het verhuuragentschap (Hallenstraat 4 - 1000 Brussel).

Uw dossier dient verplicht volgende elementen te bevatten:

 • uw aanvraagformulier voor de gewenste woning.
 • uw recente gezinssamenstelling
 • een bewijs van uw inkomens van de laatste drie maanden (met inbegrip van gezinsbijslagen, alimentatiegelden enz)
 • de bewijskaart van uw bezoek aan de betrokken woning

Opgelet: Als u de aangevraagde woning die u wordt toegewezen weigert, kan u gedurende de drie daaropvolgende maanden geen nieuwe kandidatuur meer indienen.

U kan alleen een dossier indienen voor een woning die minstens voldoet aan de configuratie van uw gezin.

In uitzonderlijke gevallen kan het College van Burgemeester en Schepenen een afwijking goedkeuren (in functie van de configuratie van het appartement), ondersteund door een gemotiveerd advies van de administratie.

Parking

De Grondregie bezit meer dan 1700 parkeerplaatsen voor auto's en 48 voor motorfietsen. Deze worden verhuurd aan huurders van het betrokken gebouw of aan de huurders van de nabijgelegen gebouwen van de Grondregie, evenals aan handelaars die huren bij de Grondregie.

De parkeerplaatsen kunnen eveneens toegewezen worden aan leden van het stadspersoneel, aan inwoners in de wijk maar eveneens aan ieder andere kandidaat, mits inachtneming van de prioriteit voor huurders van de Grondregie.

Huurvoorwaarden

De huurders van een parkeerplaats genieten van een huurcontract van één jaar, dat verlengd wordt tot een huurcontract van onbepaalde duur en opzegbaar is mits een opzeg van één maand voor de vervaldag.

Een vergoeding van één maand huur zal aangerekend worden indien de opzeg gebeurt tijdens het eerste jaar.

De Grondregie staat een vermindering toe van 20 % aan het gezin met ten minste één persoon met een erkende handicap, eigenaar van een niet-vervallen parkeerkaart voor personen met een handicap en met een inkomensgrens gelijkgesteld aan de inkomensgrens die van toepassing is bij de sociale huisvesting.

Formulier van de Grondregie downloaden en afdrukken:

Commerciële ruimte of kantoor

U dient uw aanvraag schriftelijk te richten aan de Grondregie, Hallenstraat 4 te 1000 Brussel.

Uw dossier dient verplicht volgende elementen te bevatten:

 1. Identiteitsgegevens
  • voor een fysieke persoon: een kopie van de identiteitskaart
  • voor een vennootschap: de statuten en een kopie van de identiteitskaart van de persoon die verantwoordelijk is voor de vennootschap in het huurcontract
 2. Bestemming: een gedetailleerde beschrijving van de commerciële activiteit die u wenst uit te oefenen, is onontbeerlijk.
 3. Solvabiliteit: financiële middelen beschikbaar om de gewenste activiteit te waarborgen in het aangevraagde handelspand (balans en resultatenrekening, bankattest, financieel plan, lening, andere inkomsten…).

Formulier van de Grondregie downloaden en afdrukken: