Het project Palais-Usine is geselecteerd voor de RENOLAB.B projectoproep!électionné pour l'appel à projets RENOLAB.B !

Het project Palais-Usine is geselecteerd voor de RENOLAB.B projectoproep!électionné pour l'appel à projets RENOLAB.B !

Printvriendelijke versiePDF version

Dit project wil de wijk transformeren en nieuw leven inblazen door duurzame en milieuvriendelijke praktijken te integreren, met name door:

 

De circulariteit van het project

  • Het maximaliseren van het hergebruik van bestaande materialen om ingebedde energie niet te verspillen en onnodige sloop te voorkomen door de huidige gebouwen te transformeren, zodat hun levensduur wordt verlengd en de milieu-impact wordt verminderd.
  • Een flexibel ontwerp dat aan toekomstige behoeften kan voldoen en langdurige duurzaamheid garandeert.

Duurzaam waterbeheer

  • Regenwateropvang via een systeem voor de opvang en hergebruik van al het regenwater voor de toiletten en het onderhoud van groene ruimtes.
  • Het ontharden van de omgevingsaanleg om de waterafvoer naar het riool te verminderen en natuurlijke infiltratie van regenwater te bevorderen.

Een groene long voor de buurt

  • Groene en gemeenschappelijke ruimtes: de aanleg van een tuin en een moestuin voor recreatieve, sociale en educatieve activiteiten. Deze ruimtes zullen de bewoners opnieuw in contact brengen met de natuur en de seizoenscyclus, terwijl ze ook koelte en ontspanning bieden.

© A229