Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor de exploitatie van commerciële ruimten in de Bortier Galerij

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor de exploitatie van commerciële ruimten in de Bortier Galerij

Printvriendelijke versiePDF version

De Grondregie van de Stad Brussel doet een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor de exploitatie van commerciële ruimten in de Bortier Galerij, tussen Sint-Jansstraat en Magdalenasteenweg, op een steenworp van de Kunstberg en de Grote Markt. Het doel is deze historische site te dynamiseren met een coherente visie, met respect voor het erfgoed en de reeds aanwezige handelaars.  

De locatie is strategisch gelegen in het stadscentrum. Een deel van de lokalen wordt ingenomen door winkels die boeken, prenten en oude kaarten verkopen. Lokalen van 132 en 63 m² gelegen op n° 7 en 12 zijn beschikbaar, alsmede de ertegenover gelegen corridor . Deze worden door de Stad in eerste instantie voorgesteld voor een tijdelijke bezetting. Daarna is een commerciële huurovereenkomst wenselijk. Het is de bedoeling om in alle ruimten een levendige sfeer te creëren en via synergiën tussen verschillende actoren een duurzame globale reflectie over de invloed van de galerij te ontwikkelen.

Een bezoek kan op aanvraag worden georganiseerd.

Afspraak te Magdalenasteenweg 55, 1000 Brussel.

Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich melden door een dossier in te dienen en dit ten laatste op 7 maart 2022 om 16u.

Details van de oproep kunnen op eenvoudig verzoek worden verkregen.

Contact : Regie.immo@brucity.be