Oproep tot interesse voor de creatie van 7 wooneenheden in de Volderstraat 55

Oproep tot interesse voor de creatie van 7 wooneenheden in de Volderstraat 55

Printvriendelijke versiePDF version

Volledige multidisciplinaire studieopdracht voor de creatie van 7 wooneenheden in de Volderstraat 55 te 1000 Brussel, voor een zware renovatie van het bestaande achtergebouw en een nieuwbouw aan de straatkant.

De ambitie van de bouwheer is om de site in zijn dichte context te verweven met een woonprogramma van 7 kwalitatieve (kleine) woningen die ruimtelijkheid, licht, openheid en intimiteit bieden. Het project wil ook een voorbeeldfunctie vervullen op het gebied van energieprestatie, duurzaamheid en circulariteit.

INDIENING NOTA VOOR SELECTIE

Hebt u interesse voor deze opdracht, stuur dan voor 22 december 2022 om 14 uur een e-mail naar de Grondregie via regie.construct@brucity.be vergezeld van een uitgebreide nota op maximaal één enkelzijdige A4-pagina. Deze nota bevat de volgende elementen:

1. Motivatie, vaardigheden, deskundigheid en de toegevoegde waarde van het team dat geacht wordt aan deze opdracht deel te nemen
2. Uw contactgegevens en/of die van het voorgestelde team.

Details over de oproep tot het indienen van blijken van interesse vindt u hier.

Het bestek en eventuele bijkomende informatie kan op verzoek via mail worden verkregen.