Projectoproep | Huivesting 2023

Projectoproep | Huivesting 2023

Printvriendelijke versiePDF version

De Stad Brussel lanceert een projectoproep via haar Grondregie om initiatieven te ondersteunen die tot doel hebben de toegang tot huisvesting voor mensen in een situatie van sociale kwetsbaarheid te vergemakkelijken en het recht op huisvesting te bevorderen.

Wie kan deelnemen:
Verenigingen zonder winstoogmerk die ten minste twaalf maanden officieel bestaan op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Locatie van de projecten:
De projecten moeten plaatsvinden op het grondgebied van de Stad Brussel.

Begroting:
Er is 23.500 € toegewezen aan deze projectoproep, met een maximum van 5.000 € per project.

Hoe deelnemen:
Organisaties moeten een formulier online invullen en indienen vóór 12 februari 2024.
→ Op 23 januari wordt van 18u tot 20u een informatiesessie georganiseerd in de Zinnekezaal op de 8e verdieping.

Nuttige documenten:
Aanvraagformulier
Reglement van de projectoperoep

Contact :
Huisvestingsloket – Grondregie
Hallenstraat 4, 1000 Brussel
huisvesting-logement@brucity.be
02/279.41.09

Een initiatief van de Schepen van Huisvesting van de Stad Brussel, Lydia Mutyebele