Woningenplan 2013-2018

Woningenplan 2013-2018

Printvriendelijke versiePDF version
Woningenplan 2013-2018

Door het openbaar aanbod van woningen uit te breiden, probeert de Grondregie maximaal tegemoet te komen aan de groeiende nood aan kwalitatieve middenklasse woningen die het gevolg is van de substantiële demografische groei waarmee de Stad Brussel geconfronteerd wordt.

Het project "1000 Woningen" van de vorige legislatuur heeft de bouw van 1088 woningen mogelijk gemaakt, waarvan er 614 door de Grondregie gebouwd werden.

Het Woningenplan van deze legislatuur voorziet in de bouw van 850 nieuwe woningen. Het grootste aandeel daarvan is voor rekening van de Grondregie, die momenteel de bouw of aankoop van 695 woningen voorziet. Het betreft voornamelijk middenklasse woningen waarvoor geen inkomensplafond van toepassing is.

Al deze woningen voldoen aan de strenge energieprestatieregelgeving zoals voorzien in het kwaliteitshandvest en de nieuwste gewestelijke normen.

Daarnaast bouwt de Grondregie in het kader van de wijkcontracten ook een aantal woningen met een sociaal karakter.

Het Woningenplan zal eveneens rekening houden met de noden van specifieke doelgroepen zoals grote gezinnen, senioren, studenten en personen met een beperkte mobiliteit.

Nieuw aan het huidige investeringsplan is dat er ook ruimte wordt voorzien voor de bouw en verkoop van eengezinswoningen, waarbij de grond in erfpacht wordt gegeven waardoor de kosten voor gezinnen die een eigen woning wensen aan te schaffen gevoelig verminderen. Deze woningen worden dan ook te koop aangeboden onder specifieke voorwaarden.

Met het Woningenplan 2013-2018 breidt de Grondregie haar woningaanbod verder uit tot meer dan 3 800 eenheden, waarmee ze haar rol als referentieoperator op de Brusselse huurmarkt verder verstevigt.

Geplande woningbouw voor de periode 2013-2018

Gebouw Type Voorziene realisatie Woning Andere
PARLEMENT 7 middenklasse 2013 5
NIEUWLAND 120 wijkcontract 2015 6
ROUPPE 1-2 wijkcontract 2015 7
HARENBERG-GANZENWEIDE middenklasse 2015 18
SIMONS-ANTWERPEN middenklasse 2015 51
NIEUWE GRAANMARKT (MAD) middenklasse 2016 4 1 (museum/expo)
GROENDREEF wijkcontract 2016 8
KONINGINNELAAN wijkcontract 2016 4 1 (crèche)
MASUI 96 wijkcontract 2016 10
HOOGSTRAAT 189 - KAPUCIJNEN middenklasse 2016 39 1 (handelszaak)
PIJL - VOORSTAD middenklasse 2016 12
KRAATVELD - KRUISBERG middenklasse 2017 43
SINT-PIETER EN PAULUS middenklasse 2017 36
THURN & TAXIS middenklasse 2017 31
FONTAINAS wijkcontract 2018 57
HARENBERG BIS middenklasse 2017 33
SLUISMEESTER COGGE wijkcontract 2018 7
LOMBARD 26 wijkcontract 2018 10 1 (handelszaak)
TUINBOUWERS middenklasse 2018 75 1 (horeca)
MAALBEEK 21 middenklasse 2018 8
BEIZEGEM 184 middenklasse 2018 8
KERKHOF VAN BRUSSELLAAN 114 middenklasse 2018 22
RANSBEEK - MEUDON middenklasse 2018 43
KORTE GROENWEG middenklasse 2019 74
BEENHOUWER middenklasse 2019 5
MAAGDEN middenklasse 2019 9
HARENBERG TER middenklasse 2019 40
ZENNE 80 middenklasse 2019 15
MASUI 116-118 wijkcontract 2019 15
TOTAAL 695