Kan ik mijn appartement onderverhuren?

Kan ik mijn appartement onderverhuren?

Printvriendelijke versiePDF version

Neen. Artikel 11 van het huurcontract bepaalt dat de huurder noch kan onderverhuren, noch zijn huurcontract kan overlaten, geheel of gedeeltelijk, zonder een voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de verhuurder.