Dienst juridische geschillen

Dienst juridische geschillen

Printvriendelijke versiePDF version
Dienst juridische geschillen

De dienst juridische geschillen staat in voor de inning van de huurachterstand, en bij niet-naleving van de contractuele verplichtingen, de ontbinding van de huurovereenkomst.

De inning van de huurachterstanden gebeurt via gerechtsdeurwaarder.

De inningsprocedure verloopt als volgt:

  • Betaling van de huur uiterlijk voor de eerste van de maand.
  • In geval van niet-betaling wordt een herinnering gestuurd. De herinneringskosten bedragen € 6,5 aangerekend per herinneringsbrief;
  • indien de schuld twee maanden huur bedraagt of indien de schuld niet daalt, wordt de inning ervan toevertrouwd aan de gerechtsdeurwaarder die belast wordt met het terugvorderen van de achterstallige huurgelden (minnelijke procedure).
  • Bij gebrek aan aanzuivering binnen een redelijke termijn of indien de schuld stijgt ondanks meerdere aansporingen en herinneringen tot het betalen ervan, wordt het dossier overgemaakt aan een advocaat voor inning van de achterstallige huurgelden via juridische weg en in voorkomend geval de ontbinding van het contract (gerechtelijke procedure).

Een sociale begeleiding is voorzien voor de huurders die zouden kunnen uitgedreven worden.

Contact